Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


epistemologia

Epistemologia

(inaczej teoria poznania) – dział filozofii dotyczący rozważań nad prawdą, poprawnym wnioskowaniem, wiedzą, rozumowaniem. Najprościej można napisać, że teoria ta próbuje odpowiedzieć na pytania: skąd wiemy, że coś wiemy o rzeczywistości czy świecie i jakimi sposobami możemy się tego dowiedzieć. Są różne systemy i szkoły epistemologiczne. Bez niektórych z nich nie mogłaby funkcjonować np. teoria nauki i metody naukowej. Epistemologia powiązana jest z logiką, a ta z kolei z semantyką, która opisuje i modeluje relacje między językiem a rzeczywistością.

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/247-pasieka-4-2023/3902-s-58-jakub-jaronski-przeglad-prasy-swiatowej

epistemologia.txt · ostatnio zmienione: 2023/10/05 13:14 przez admin