Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


slepaproba

Ślepa próba


Technika ta polega na takim zaplanowaniu eksperymentu, aby eksperymentatorzy do końca trwania badania nie mieli dostępu do wiedzy, do jakiej grupy badawczej należą testowane organizmy, co mogłoby mieć jakiś wpływ na traktowanie organizmów oraz ocenę wyników. Komentarz Jakuba Jarońskiego: Co prawda, w artykule naukowym badacze napisali o pierwszej w historii nauki podwójnie ślepej próbie w badaniach nad owadami, ale myślę, że to jest jednak pewna przesada z ich strony. W tej najbardziej restrykcyjnej metodzie podwójnej ślepej próby chodzi o to, aby osoba badana oraz badacz nie wiedzieli, do jakiej grupy należy konkretny pacjent, a zatem, czy przyjmuje lek czy placebo. Możliwe więc, że chodzi o pojedynczą ślepą próbę, w której naukowcy nie wiedzieli, do jakiej grupy należą pszczoły. Chyba że badacze podejrzewali o to pszczoły biorące udział w eksperymencie (żart). Możliwe też, że chodzi o pszczelarzy, którzy opiekowali się pszczołami na pasiekach eksperymentalnych, a nie byli badaczami. Niestety nie jest to wyjaśnione.

slepaproba.txt · ostatnio zmienione: 2023/08/22 18:48 przez admin