Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


antropomorfizacja

Antropomorfizacja

Nadawanie ludzkich cech i motywacji innym bytom takim jak: przedmioty, zjawiska, inne zwierzęta. Jest szczególnym przypadkiem animizacji, czyli nadawania cech zwierzęcych przedmiotom martwym np. „agresywna woda podczas przypływu goniła ludzi”. Innym podobnym zjawiskiem jest deifikacja, czyli nadawanie cech i motywacji boskich np. uderzeniu pioruna, powodziom czy zwierzętom, w tym ludziom.

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/247-pasieka-4-2023/3902-s-58-jakub-jaronski-przeglad-prasy-swiatowej

antropomorfizacja.txt · ostatnio zmienione: 2023/10/25 17:21 przez admin